logo pcePowiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniulogo powiat png
Aleja Kombatantów 2

59-800 Lubań

tel/fax (075) 64 55 340 e-mail: sekretariatpce@interia.pl

Aktualności Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu

22 listopada 2018 r. w siedzibie Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia nauczycieli we Wrocławiu odbyła się Konferencja podsumowująca projekt "Zawodowy Dolny Śląsk", w którym Powiat Lubański był jednym z wielu Partnerów. W spotkaniu wzięli udział m.in. Dolnośląski Kurator Oświaty, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Politechniki Wrocławskiej, samorządów powiatowych i gminnych oraz dyrektorzy i nauczyciele ze szkół uczestniczących w projekcie. Naszym bogatym doświadczeniem ze współpracy z pracodawcami podzieliła się pani Annę Adamską - dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu (Prezentacja "Doświadczenia we współpracy z pracodawcami".

23 listopada 2018

Więcej

Szanowni Państwo Dyrektorzy

Szkół Podstawowych

i Przedszkoli

Zgodnie z przepisami, od 1 września br. obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie doradztwa zawodowego. Jedną z ważniejszych zmian jest przygotowanie programu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, który w tym roku szkolnym miał zostać zatwierdzony do 31 października.

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN należy planować działania w zakresie preorientacji czy orientacji zawodowej już w najmłodszych klasach/ oddziałach przedszkolnych.

Rozporządzenie określa, na czym polega doradztwo zawodowe oraz jakie są jego cele na poszczególnych etapach edukacji, wyszczególniając:

1) preorientację zawodową dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego,

2) orientację zawodową dla klas I-VI szkół podstawowych,

3) działania w zakresie doradztwa zawodowego dla klas VII i VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.

Wizytatorzy zapowiadają kontrolę realizacji wskazanego obszaru.

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia zaplanowaliśmy tematykę sieci dla SZKOLNYCH KOORDYNATORÓW SIECI DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO, czyli dla przedstawicieli każdej placówki, na każdym etapie (przedszkole, klasy I-VI, klasy VII-VIII. Bardzo proszę, byście Państwo Dyrektorzy wskazali osobę odpowiedzialną w Waszej placówce za realizację działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego i delegowali
tego nauczyciela (szkolnego koordynatora) do udziału w trzech spotkaniach sieci.

Terminy spotkań sieci:

1. 20 listopada 2018, godz. 14.00 – 17.00.

2. 11 grudnia 2018, godz. 14.00 – 17.00.

3. 15 stycznia 2019 r. godz. 14.00 – 17.00.

Miejsce: Powiatowe centrum Edukacyjne w Lubaniu.

Udział jednego nauczyciela-koordynatora sieci jest bezpłatny.

Zapraszam Państwa przedstawicieli na udziału w szkoleniach w ramach sieci.

     Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu serdecznie zaprasza Państwa Dyrektorów i innych przedstawicieli kadry kierowniczej w ramach sieci współpracy  i samokształcenia dyrektorów szkół i placówek oświatowych (max. 2 os. z placówki) na szkolenie, które odbędzie się w siedzibie PCE w Lubaniu dnia 23 listopada 2018 r.. w godzinach od 10.00 do 14.30, na temat: ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE I PRZEDSZKOLU W ROKU SZKOLNYM 2018/2019.

31 października 2018

Więcej

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu serdecznie zaprasza nauczycieli do wzięcia udziału w szkoleniach organizowanych w ramach działających w PCE sieci współpracy i samokształcenia - zaplanowanych na okres listopad 2018 - styczeń 2019 r.

31 października 2018

Więcej

Regionalna debata o pracy pt. „Regionalny rynek pracy otwarty dla młodych mieszkańców powiatów: lubańskiego, bolesławieckiego i zgorzeleckiego”, zorganizowana przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu 08 października 2018 r. z udziałem ponad 200 osób, stanowiła podsumowanie prawie dwuletnich działań projektu REGSI z udziałem pracodawców, instytucji rynku pracy, szkół, nauczycieli, kierowanych do ponad 500 uczniów z 10 szkół kształcących zawodowo w regionie – powiatach lubańskim, bolesławieckim i zgorzeleckim.

Więcej

11 pażdziernika 2018

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu uprzejmie informuje,że dnia 25.09.2018 r. godz. 13:00 w siedzibie PCE odbędzie się spotkanie Liderów WDN i Liderów Wspierania Uzdolnień oraz nauczycieli odpowiedzialnych za konkursy.

7 września 2018 r.

Więcej

W dniu 5 września br. w siedzibie PCE  odbyło sie szkolenie w ramach sieci współpracy i samokształcenia dyrektorów szkół i placówek oświatowych powiatu lubańskiego nt.: Nowe obowiązki dyrektora szkoły w roku szkolnym 2018/2019 wynikające ze zmian ustawowych. Dokumentacja dyrektora jednostki oświatowej w nowym roku szkolnym.

Materiały szkoleniowe

PAŃSTWO DYREKTORZY SZKÓŁ

I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH POWIATU LUBAŃSKIEGO

 Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu uprzejmie informuje, że dnia 25.09.2018 r. o godz. 13:00 w siedzibie PCE odbędzie się spotkanie Liderów WDN i Liderów Wspierania Uzdolnień oraz nauczycieli odpowiedzialnych za konkursy, które będą się odbywały w danej szkole na etapie powiatowym i regionalnym w roku szkolnym 2018/2019.

Cel spotkania:
Omówienie spraw związanych z organizacją konkursów w roku szkolnym 2018/2019

  • Opracowanie regulaminów konkursowych
  • Przedstawienie oferty szkoleniowej
  • Przedstawienie nowości bibliotecznych

Udział w spotkaniu prosimy zgłaszać telefonicznie do dnia 24 września br. (nr tel. 756455340).

7 wrzesnia 2018 r.

W piątek, 24 sierpnia br. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska wspólnie z Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Edytą Bielak–Jomaa zaprezentowała poradnik dotyczący ochrony danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych.Urząd Ochrony Danych Osobowych we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej przygotował praktyczny poradnik dotyczący przetwarzania danych osobowych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych.

Więcej

poradnik RODO

list MEN i UODO

Komunikat Ochrony Danych Osobowych