logo pcePowiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniulogo powiat png
Aleja Kombatantów 2

59-800 Lubań

tel/fax (075) 64 55 340 e-mail: sekretariatpce@interia.pl

Aktualności Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu serdecznie zaprasza dyrektorów i nauczycieli na szkolenie w ramach sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli kształcenia ogólnego wdrażających nową podstawę programową, które odbędzie się 10 kwietnia 2018r. o godzinie 14.00 w siedzibie PCE w Lubaniu na temat:
„ Jak wykorzystać TiK na lekcjach matematyki w szkole podstawowej? Porady praktyczne”.

4 kwietnia 2018

Więcej

 Uprzejmie informujemy, że szkolenie w ramach  sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli doradztwa edukacyjno - zawodowego na temat:„ Doradztwo edukacyjno - zawodowe w szkole podstawowej” planowane na dzień 21 marca br. na godz. 14:30  z powodu choroby wykładowcy nie odbędzie się.O nowym terminie szkolenia poinformujemy Państwa bezpośrednio.
Za zmianę przepraszamy.

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu serdecznie zaprasza nauczycieli doradztwa zawodowego w klasie 7 i 8 szkoły podstawowej na szkolenie w ramach sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli doradztwa edukacyjno – zawodowego, które odbędzie się 21 marca 2018r. o godzinie 14.30 w siedzibie PCE w Lubaniu na temat: „Doradztwo edukacyjno – zawodowe w szkole podstawowej”.

Więcej

12 marca 2018 r.

SZANOWNI PAŃSTWO

DYREKTORZY I NAUCZYCIELE
SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
POWIATU LUBAŃSKIEGO

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu serdecznie zaprasza dyrektorów i nauczycieli na szkolenie w ramach sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli kształcenia ogólnego wdrażających nową podstawę programową, które odbędzie się 13 marca 2018r. o godzinie 14.00 w siedzibie Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu na temat:
„ Myślografia, czyli praktyczne zastosowanie technik kreatywnego nauczania w praktyce”.

26 luty 2018

 

Szanowni Państwo

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych,              
Pracownicy kadr oraz Wydziałów Oświaty

w powiecie lubańskim

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu serdecznie zaprasza dyrektorów w ramach KLUBU DYREKTORÓW – sieci współpracy i samokształcenia oraz Pracowników Kadr i Wydziałów Oświaty na szkolenie, które odbędzie się w siedzibie PCE w Lubaniu dnia 7 marca 2018 r. w godzinach od 10.00 do 15.00, na temat:RODO – jak przygotować się do wdrożenia nowej regulacji o ochronie danych osobowych.

26 luty 2018 r.

Więcej

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu serdecznie zaprasza dyrektorów i nauczycieli na 2- modułowe szkolenie w ramach sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli kształcenia ogólnego wdrażających nową podstawę programową, które odbędzie się 22 lutego 2018r. o godzinie 13.00 w siedzibie PCE w Lubaniu na temat:

1.„Jak zrealizować treści szczegółowe podstawy programowej z j. polskiego w klasie VII
i VIII szkoły podstawowej”( 3 godz. dydaktyczne).

2.„Elementy retoryki na lekcjach j. polskiego w szkole podstawowej” ( 2 godziny dydaktyczne – warsztaty).          

Szanowni Państwo

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych,              
Pracownicy kadr oraz Wydziałów Oświaty

w powiecie lubańskim

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu serdecznie zaprasza dyrektorów w ramach KLUBU DYREKTORÓW – sieci współpracy i samokształcenia oraz Pracowników Kadr i Wydziałów Oświaty na szkolenie, które odbędzie się w siedzibie PCE w Lubaniu dnia 1 lutego 2018 r. w godzinach od 10.00 do 14.00, na temat: Zmiany w ustawie Karta Nauczyciela od 2018 roku. Zmiana Statusu zawodowego nauczycieli.

5 stycznia 2018

Więcej

SZANOWNI PAŃSTWO

DYREKTORZY SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

POWIATU LUBAŃSKIEGO

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu serdecznie zaprasza nauczycieli w ramach SIECI NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY I POLONISTÓW  z Państwa szkoły na drugie w roku szk. 2017/2018 szkolenie nauczycieli sieci współpracy i samokształcenia, które odbędzie się w siedzibie PCE dnia 10 stycznia o godz. 12.30 br.        

4 stycznia 2017 

Więcej    

Szanowni Państwo

Dyrektorzy Szkół Kształcenia Zawodowego

uczestniczących w projekcie REGSI,

Szkolni Koordynatorzy DEZ

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu uprzejmie informuje, że w sytuacji zaistnienia okoliczności powodujących nieobecność dotychczasowego uczestnika na spotkaniu Regionalnej sieci wparcia lub szkoleniu coachingowym (w przypadku jego delegowania lub przebywania na zwolnieniu lekarskim), istnieje możliwość wytypowania i zgłoszenia udziału innego nauczyciela, niebędącego dotychczas uczestnikiem szkolenia.

28 listopada 2017 r.

Więcej