logo pcePowiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniulogo powiat png
Aleja Kombatantów 2

59-800 Lubań

tel/fax (075) 64 55 340 e-mail: sekretariatpce@interia.pl

Aktualności Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu

Zmiany w podstawach programowych, a co za tym idzie w programach nauczania, przyczyniły się do stosowania na lekcjach metod aktywizujących, które pobudzają uczniów do działań twórczych oraz kreatywności. Zadania wykonywane są wówczas samodzielnie,w parach  lub w  grupach  w taki sposób, iż sprawiają one uczniom satysfakcję, a to z kolei przekłada się  na nieświadome łączenie nauki i pracy. Nauczyciel w typ procesie nie przekazuje bezpośrednio wiedzy, lecz stwarza warunki do samodzielnego lub kooperatywnego uczenia się.

Więcej 

 Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu serdecznie zaprasza Państwa na szkolenie na temat „Analiza egzaminów ósmoklasisty”. Termin spotkania: 08.06.2021, godz. 13:00, forma: zdalna.

Program szkolenia obejmować będzie:

- analizę jakościową

- analizę ilościową

- analizę kontekstową wyników egzaminów ósmoklasisty.

Adresatami szkolenia są Dyrektorzy oraz Nauczyciele szkół podstawowych powiaatu lubańskiego.

Więcej

Najmniej działa się tym, co się mówi,

więcej tym, co się robi, a najwięcej tym kim się jest.

Seneka

Zawód nauczyciela wiąże się z nieustannym podnoszeniem kwalifikacji, które mają przyczynić się do jego rozwoju osobistego i poprawy funkcjonowania placówek oświatowych, a to z kolei ma przełożyć się na lepsze efekty kształcenia i co za tym idzie na dobre przygotowanie dzieci i młodzieży do egzaminów zewnętrznych. Dlatego też wprowadzonyw roku 2000 roku Ustawą o zmianie Karty Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw  i regulowany obecnie rozporządzeniem z roku 2018 z późniejszymi zmianami z roku 2019 awans zawodowy dokładnie określa, jak powinna przebiegać ścieżka ich kariery i co muszą zrobić, by zdobyć kolejny jego stopień.

Więcej

 

Wybór przyszłego zawodu, a później pracy to dylemat, przed którym staje każdy absolwent szkoły podstawowej, ponadpodstawowej oraz uczelni wyższej. Dzięki rozbudowanemu systemowi doradztwa zawodowego oraz wsparcia ze strony szkół oferujących kształcenie zawodowe na najwyższym poziomie, wybór zawodu staje się prostszy i stwarza młodym ludziom szansę na pracę zgodną ze swoimi predyspozycjami i zainteresowaniami.

Więcej 

Skakanie na skakance stanowi świetną formę rozrywki sprzyja rozwojowi kondycji dziecka. Ten rodzaj aktywności fizycznej wpływa na zdrowie układu sercowo-naczyniowego i kształtuje silne mięśnie pleców, ramion, klatki piersiowej i brzucha. Na lekcjach wychowania fizycznego umiejętność tą poznają i doskonalą wszyscy uczniowie. W obliczu pandemii i związanych z nią skutków zaleca się, aby dzieci i młodzież były aktywne fizycznie. Ze względów sanitarnych większość zawodów sportowych w tym roku szkolnym niestety zostało odwołanych. Dzieci nie uczestniczyły aktywnie w lekcjach wychowania fizycznego ani w zajęciach pozalekcyjnych.

Więcej 

https://youtu.be/9ydXRkroN6Q - link do filmu "Mistrz skakanki" 

Edukacja zdrowotna od lat zajmuje ważne miejsce w polskich szkołach. Jej treści zostały uwzględnione w wielu przedmiotach, m.in. wychowaniu fizycznym, biologii, wychowaniu do życia w rodzinie, wiedzy o społeczeństwie, edukacji dla bezpieczeństwa, przedsiębiorczości, religii czy etyce. Działania prozdrowotne zawiera także każdy program profilaktyczny, który obowiązkowo realizują placówki oświatowe.

Więcej

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego organy prowadzące szkoły podstawowe będą mogły składać wnioski na środki finansowe na dodatkowe zajęcia dla dzieci i młodzieży. W ramach dofinansowania szkoły będą mogły zorganizować uczniom dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, kółka zainteresowań, warsztaty i laboratoria oraz wycieczki m.in. w ciekawe miejsca regionu, do kina lub teatru, a także wsparcie z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej i indywidualnych zajęć z uczniami posiadającymi specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne.

W ostatnich miesiącach dzieci nie miały osobistego kontaktu ze szkołą, rówieśnikami i nauczycielami, dlatego tym programem chcemy im to w pewien sposób wynagrodzić. Jestem przekonany, że to wsparcie finansowe pomoże w przygotowaniu ciekawej oferty edukacyjnej dla naszych najmłodszych - powiedział podczas videokonferencji Marszałek Dolnośląski Cezary Przybylski.

Projekt dotyczy wszystkich szkół podstawowych w regionie. Wnioski o dofinansowanie będzie można składać od 7 lipca, a sporządzić taki wniosek będzie mógł organ prowadzący daną szkołę. Będzie można ubiegać się o wsparcie w kwocie 1 tys. zł na każdą klasę w szkole. Całkowita wartość projektu to 25 mln zł, a pieniądze pochodzić będą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

     Edukacja zdrowotna od lat zajmuje ważne miejsce w polskich szkołach. Jej treści zostały uwzględnione w wielu przedmiotach, m.in. wychowaniu fizycznym, biologii, wychowaniu do życia w rodzinie, wiedzy o społeczeństwie, edukacji dla bezpieczeństwa, przedsiębiorczości, religii czy etyce. Działania prozdrowotne zawiera także każdy program profilaktyczny, który obowiązkowo realizują placówki oświatowe.

Więcej