logo pcePowiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniulogo powiat png
Aleja Kombatantów 2

59-800 Lubań

tel/fax (075) 64 55 340 e-mail: sekretariatpce@interia.pl

  • Sieć współpracy i samokształcenia dyrektorów szkół i placówek oświatowych powiatu lubańskiego.
  • AKADEMIA WYCHOWAWCY - sieć współpracy i samokształcenia pedagogów, psychologów i wychowawców szkół i placówek oświatowych  powiatu lubańskiego.
  • KREATYWNY NAUCZYCIEL- sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli stosujących twórcze metody pracy na lekcji 
  • Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy i polonistów.
  • PIERWSZY NAUCZYCIEL - sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli wychowania przedszkolnego i nauczania wczesnoszkolnego
  • SIECI WSPARCIA REALIZOWANE W RAMACH ZADAŃ DORADCY METODYCZNEGO