logo pcePowiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniulogo powiat png
Aleja Kombatantów 2

59-800 Lubań

tel/fax (075) 64 55 340 e-mail: sekretariatpce@interia.pl

            Dnia 28 września 2021 roku o godz. 11:00 w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Lubaniu odbyła się konferencja otwarcia roku szkolnego 2021/2022.

Program konferencji obejmował m.in.:

  1. Wystąpienie Pana Konrada Rowińskiego, Wicestarosty Lubańskiego;
  1. Wystąpienie Pani Anny Adamskiej, Dyrektora PCE w Lubaniu, obejmujące m.in. prezentację oferty edukacyjnej PCE na rok szkolny 2021/2022 oraz omówienie zakresu świadczonych usług;
  2. Wykład na temat Emocje i nastroje wokół głównych kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022, prowadzony przez Pana Roberta Mertuszkę, doktora nauk humanistycznych, trenera , wykładowcę, szkoleniowca, regionalnego eksperta do spraw wdrażania i monitorowania podstawy programowej, publicystę i współpracownika Związku Literatów Polskich.
  3. Podsumowanie i życzenia.

Więcej