„Dynamiczne prezentacje - multimedialne inspiracje” to temat szkolenia online, które zostało przeprowadzone za pośrednictwem platformy ClickMeeting w dniu 22.04.2020r. w ramach powstałej w marcu br. „Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli języków obcych”. Uczestnicy tej formy doskonalenie zapoznali się z aplikacją genial.ly, za pomocą której można przedstawić dynamiczną i interesującą treść w ciekawej formie, przeprowadzić spektakularną interaktywną prezentację, przygotować pocztówkę pełną niespodzianek, quiz z zagadkami czy też zaplanować wirtualny pokój zagadek lub wirtualna mapę. Nauczyciele nie tylko zaznajomili się z tym narzędziem, ale również próbowali swoich sił, wykorzystując podpowiedzi prowadzącej- pani Beaty Malentowicz- kierownika Wydziału wspomagania szkół i placówek oświatowych Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu, przy pierwszym samodzielnym tworzeniu interaktywnej kartki oraz prezentacji, w której mogli osadzić, podlinkować lub zakodować z wykorzystaniem kodu QR różne treści. Szkolenie zostało bardzo wysoko ocenione przez wszystkich jego uczestników.