Szanowni Państwo,

dnia 17 marca br., Minister Edukacji Narodowej skierował do dyrektorów informację w sprawie przygotowania szkół do organizacji zajęć edukacyjnych i zajęć prowadzonych w ramach form pozaszkolnych kształcenia ustawicznego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (zdalnego nauczania). Jednocześnie Minister Edukacji Narodowej zapowiedział, że w najbliższych dniach wejdzie w życie rozporządzenie, które ureguluje organizację kształcenia wykorzystującego metody tzw. zdalnego nauczania.

Poniżej zamieszczamy zestawienie linków przydatnych w nauczaniu zdalnym. Materiał podzielono na etapy kształcenia oraz na przedmioty. Dodatkowo zachęcamy do korzystania z platformy https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje która jest na bieżąco aktualizowana i uzupełniana. Przydatne materiały i linki będą Państwu przekazywane za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz umieszczane na stronie http://pceluban.pl/. Zapraszamy do jej odwiedzania.

Z poważaniem,

Dyrektor PCE w Lubaniu
Anna Adamska

Materiały do zdalnego nauczania dla szkół podstawowych

Materiały do zdalnego nauczania dla szkół ponadpodstawowych