Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu uprzejmie informuje, że w roku szkolnym 2019/2020, od stycznia 2020 do kwietnia 2020 r. realizowana będzie Sieć wspiernia nauczycieli matematyki. 

Więcej

Formularz zgłoszenia