Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu uprzejmie informuje, iż powiatowe konkursy organizowane w roku szkolnym 2019/2020 znalazły się w wykazie jako załącznik  do Zarządzenia Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.

14 listopada 2019 r.

Więcej