Decyzją Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 1 sierpnia 2019 r. Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu otrzymało akredytację publicznej placówki doskonalenia nauczycieli.

28 sierpnia 2019

więcej