Szanowni Państwo

Dyrektorzy Szkół w powiecie lubańskim

Serdecznie zapraszamy Liderów Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli oraz Liderów Wspierania Uzdolnień na spotkanie, które odbędzie się dnia 23 września 2019 r. o godz. 14:00  w siedzibie placówki

Cel spotkania:

- omówienie oferty szkoleniowej PCE ( szkolenia i konferencje zaplanowane do realizacji w roku szkolnym 2019/2020)

- omówienie oferty konkursów zaplanowanych na rok szkolny 2019/2020

- ustalenie wspólnych działań w ramach współpracy dot. wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli oraz wspierania uzdolnień

- doskonalenie diagnozy potrzeb edukacyjnych liderów.

4 września 2019