Z dniem 01 czerwca 2019 roku został zmieniony numer konta bankowego

30 8392 0004 8401 1110 2000 0010