Zapraszamy Dyrektorów w ramach sieci współpracy i samokształcenia oraz Pracowników Kadr i Wydziałów Oświaty na szkolenie, które odbędzie się w siedzibie PCE w Lubaniu dnia 15 marca 2019 r. w godzinach od 9.00 do 14.00, na temat „Prawo pracy – zmiany 2019”. 

8 marca 2019 r.

Więcej