logo pcePowiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniulogo powiat png
Aleja Kombatantów 2

59-800 Lubań

tel/fax (075) 64 55 340 e-mail: sekretariatpce@interia.pl

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu serdecznie zaprasza nauczycieli kształcenia ogólnego ze szkół podstawowych oraz nauczycieli nauczana wczesnoszkolnegona dwudniowe warsztaty w ramach Sieci kształcenia ogólnego wdrążających nową podstawę programowąna temat:

„Planowanie realizacji treści nauczania w oparciu o nową podstawę programową - kompetencje kluczowe, a nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego
dla szkoły podstawowej”

Cel ogólny: Przybliżenie założeń nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w kontekście pracy nauczyciela z uwzględnieniem kompetencji kluczowych zalecanych przez Parlament Europejski.

Treści kształcenia:

Blok 1. (wykład, dyskusja)

  • Przybliżenie kompetencji kluczowych, jako wymaganych na koniec etapu kształcenia
  • Założenia nowej podstawy programowej z uwzględnieniem kompetencji kluczowych.
  • Zalecane metody pracy.

Blok 2. (dyskusja warsztaty)

  • Analiza przedmiotowej podstawy programowej.
  • Analiza programów nauczania z uwzględnieniem kompetencji kluczowych
  • Analiza przykładowych arkuszy egzaminacyjnych.

Blok 3. (warsztaty)                                              

  • W oparciu o kartę pracy, analiza sposobów zapisywania kompetencji kluczowych – ponadprzedmiotowych w podstawie programowej.
  • Próba stworzenia przykładowych pytań diagnostycznych.

Prosimy o zabranie na warsztaty podstawy programowej oraz programu nauczania
z zakresu nauczanego przedmiotu!

 TERMINY SPOTKAŃ:

 I część warsztatów – 8 stycznia 2019 r. godz. 14.00 – 17.00

II część warsztatów – 9 stycznia 2019 r. godz. 14.00 – 17.00