Prosimy o udział w badaniu ankietowym potrzeb edukacyjnych nauczycieli. Wyniki ankiety będą źródłem informacji przy opracowaniu tematyki szkoleń  i konferencji na rok szkolny 2018/2019. Ankietę prosimy wypełnić do dnia 14 września 2018 r.

Ankieta 2018/2019