logo pcePowiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniulogo powiat png
Aleja Kombatantów 2

59-800 Lubań

tel/fax (075) 64 55 340 e-mail: sekretariatpce@interia.pl

W dniu 21 czerwca 2018 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu nastąpiło podpisanie z czterema lokalnymi pracodawcami umów na staże dla sześciu uczniów szkół ponadgimnazjalnych, w ramach projektu „Zawodowy Dolny Śląsk”, który w imieniu Powiatu Lubańskiego realizuje PCE.

W imieniu Powiatu Lubańskiego umowy podpisała dyrektor PCE Anna Adamska. Ze strony pracodawców: pani Małgorzata Wieczorek właścicielka firmy ABC – MAX Małgorzata Wieczorek, pan Grzegorz Więckowski współwłaściciel firmy CONTUR 2000 s.c. Piotr Trzciński Grzegorz Więckowski, pan Marek Hamielec prezes Zarządu firmy KONSTAL Sp. z o.o., pan Roman Krawczyński właściciel LEO - NET Roman Krawczyński. Przy podpisaniu umów uczestniczyli dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych: Renata Czuj z ZSP im. A. Mickiewicza oraz Wiktor Zdunek z SZP w Lubaniu oraz główna księgowa PCE Ewa Rybak.

Młodzież w okresie wakacyjnym będzie odbywać 150 godzinne staże w: 3 uczniów technikum logistycznego ZSP im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu w firmie ABC – MAX Małgorzata Wieczorek, 1 uczeń technikum mechanicznego ZSP w Lubaniu w CONTUR 2000 s.c. Piotr Trzciński Grzegorz Więckowski, 1 uczeń technikum elektrycznego ZSP w Lubaniu            w przedsiębiorstwie KONSTAL Sp. z o.o., 1 uczeń technikum informatycznego ZSP im. Adama Mickiewicza w Lubaniu w LEO - NET Roman Krawczyński.

Niezwykle cenne jest zainteresowanie pracodawców przygotowaniem młodszego pokolenia do wykonywania zawodu. Istotą staży jest fakt, że będą się one odbywać w środowisku pracy, zatem po zakończeniu stażu uczeń będzie wiedział, czego może oczekiwać na określonym stanowisku w danym przedsiębiorstwie. Każdy z uczniów otrzyma po zakończeniu stażu stypendium stażowe. To już drugi raz uczniowie pójdą na staże w ramach projektu „Zawodowy Dolny Śląsk”. W ubiegłym roku także sześciu uczniów miało możliwość ukończenia stażu zawodowego. Wszyscy potwierdzili, że to niezwykle ważna forma zapoznania się z warunkami pracy, w jakich przyjdzie im pracować w przyszłości.

Więcej

25 czerwca 2018