Tradycyjnie w czerwcu odbyła się Gala Laureatów konkursów organizowanych przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu, w których brali udział uczniowie ze szkół  i placówek oświatowych w powiecie lubańskim. To już XVIII Gala, w której uczestniczyli: Walery Czarnecki starosta lubański, Anna Adamska dyrektor PCE w Lubaniu, 106 dyrektorów i nauczycieli oraz 96 laureatów 25 konkursów zorganizowanych w roku szkolnym 2017/2018. Uroczystość miała na celu podsumowanie jednego z zadań Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu,tj. wspierania uzdolnień dzieci i młodzieży.

–To  właśnie w Was drodzy uczniowie tkwi nieoceniony potencjał. Serdecznie gratuluję wszystkim wyników, które spowodowały, że znaleźliście się w grupie uczniów, wyróżnionych nagrodami  – tymi słowami, Walery Czarnecki starosta lubański zwrócił się do uczniów ze szkół oraz przedszkoli z całego powiatu.

W mijającym roku szkolnym Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu zorganizowało wspólnie z 14 szkołami 25 konkursów, a uczestniczyło w nich ponad 2.500 uczniów oraz przedszkolaków. Laureaci otrzymali z rąk starosty lubańskiego oraz dyrektor PCE nagrody książkowe ufundowane przez dyrektorów szkół – współorganizatorów konkursów oraz starostę lubańskiego. PCE ufundowało tradycyjnie okolicznościowe statuetki oraz albumy prac fotograficznych i artystycznych, do których materiały pochodziły z poprzednich konkursów. Nauczycielei dyrektorzy otrzymali podziękowania za współpracę oraz listy gratulacyjne i kwiaty za pracę na rzecz uzdolnionej młodzieży. Specjalnie na Galę PCE przygotowało gazetę „o Co Edukacja?”, którą otrzymali dyrektorzy i nauczyciele.

- Razem z nauczycielami i dyrektorami szkół zrealizowaliśmy wiele ważnych działań, takich jak wspieranie uzdolnień dzieci i młodzieży, doradztwo edukacyjno-zawodowe, doposażenie bazy dydaktycznej szkół i placówek oświatowych, organizacja ciekawych form doskonalenia zawodowego dla dyrektorów i nauczycieli. My wszyscy razem: Powiatowe Centrum Edukacyjne, Biblioteka Pedagogiczna, szkoły, przedszkola, placówki oświatowe stanowimy jedną, wielką powiatową rodzinę, dla której najważniejszy jest uczeń/wychowanek. Na dowód tego mogę z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że rok szkolny 2017/2018 to kolejny bardzo pracowity okres w naszej działalności, zakończony sukcesem PCE i wszystkich szkół współpracujących. – podsumowała swoje wystąpienie Anna Adamska dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu.

To już 18 rok funkcjonowania PCE oraz 18 Gala Laureatów. W tym czasie dla dzieci  i młodzieży ze szkół i placówek oświatowych w powiecie lubańskim PCE zorganizowało 442 konkursy, w których wzięło udział łącznie ponad 65.000 uczniów. Uroczystość zakończyła się życzeniami udanych wakacji oraz zaproszeniem szkół i nauczycieli do współpracy  w kolejnym roku szkolnym, a uczniów do rywalizacji w planowanych konkursach.

Więcej

12 czerwca 2018 r.