logo pcePowiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniulogo powiat png
Aleja Kombatantów 2

59-800 Lubań

tel/fax (075) 64 55 340 e-mail: sekretariatpce@interia.pl

Aktualności Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół podstawowych,              
Nauczyciele języka obcego etapu wczesnoszkolnego

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu zaprasza wszystkich nauczycieli języka niemieckiego i angielskiego I etapu edukacyjnego na organizowane dnia 27 października 2021r. o godzinie 14.00 spotkanie online dotyczące projektu edukacyjnego „Mały poliglota w krainie języków”.

Celem spotkania jest omówienie proponowanego przez PCE w Lubaniu w tym roku szkolnym projektu językowego dla uczniów klas 1-3.

Przewidywany czas trwania– 1 godzina dydaktyczna.

Chętnych proszę o przesłanie adresu mailowego, na który zostanie wysłany link do spotkania, najpóźniej do dnia 26 października 2021r. na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Sieć współpracy i samokształcenia to międzyszkolny zespół nauczycieli współpracujących ze sobą w ramach wybranego zagadnienia. Celem funkcjonowania sieci jest wspólne rozwiązywanie problemów, dzielenie się pomysłami, spostrzeżeniami i propozycjami – zarówno za pośrednictwem internetowej platformy, traktowanej jako forum wymiany doświadczeń, jak i spotkań osobistych. Członkowie sieci korzystają z własnej wiedzy, ale mogą również sięgać po pomoc zewnętrznych ekspertów. Pracują pod kierunkiem koordynatora sieci współpracy i samokształcenia.

Więcej

Jednym z tegorocznych kierunków polityki oświatowej państwa jest wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego. Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu tworząc ofertę edukacyjną uwzględnia wszystkie proponowane w danym roku szkolnym priorytety. W związku z tym pracownicy PCE proponują nauczycielom powiatu lubańskiego nie tylko udział w szkoleniach i warsztatach ale także uczestnictwo w sieciach współpracy i samokształcenia. W tym roku szkolnym jedną z takich sieci jest sieć nauczycieli wychowania do życia w rodzinie. Spotkanie organizacyjne nauczycieli WDŻ ze szkół powiatu lubańskiego odbyło się 5 .10.2021r. i miało formę zdalną. Praca w ramach sieci polegać będzie przede wszystkim na poszerzeniu kompetencji jej uczestników w zakresie nauczania oraz na wymianie doświadczeń między uczestnikami. Przekazywanie treści ujętych w podstawie programowej WDŻ szkół podstawowych i ponadpodstawowych nie należy do łatwych. Lekcje bez ocen, podręczników i sprawdzianów muszą być przeprowadzane w sposób atrakcyjny aby zachęcić ucznia do aktywnego udziału.

Więcej

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek skierował list do dyrektorów, nauczycieli i wychowawców, a także pracowników oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W swoim liście minister przekazał wyrazy najwyższego uznania i szacunku. 

- Każdego dnia pomagają Państwo zdobywać uczniom nową wiedzę, inspirują ich do rozwijania pasji i talentów, a także przygotowują do wejścia w dorosłe życie, do podjęcia w przyszłości nowych ról społecznych. Serdecznie za to dziękuję – podkreślił Minister Edukacji i Nauki. 

Ponadto w korespondencji minister Przemysław Czarnek przedstawił działania MEiN związane z odbudowywaniem prestiżu zawodu nauczyciela. Minister wspomniał o propozycjach resortu dotyczących wzrostu wynagrodzenia, a także zmianach w zakresie czasu pracy oraz awansu zawodowego. 

Minister Edukacji i Nauki wspomniał o wspólnym przedsięwzięciu MEiN i Centrum GovTech „Laboratoria przyszłości”. Dzięki tej inicjatywnie możliwe będzie wsparcie szkół w nowoczesne narzędzia jakimi są m.in. drukarki 3D czy roboty. Minister wyraził także zadowolenie z dużego zaangażowania szkół i środowiska oświatowego w program „Poznaj Polskę”. –To znakomity sposób na urozmaicenie i wzbogacenie zajęć lekcyjnych, a także na przybliżenie młodym ludziom historii oraz bogactwa polskiego dziedzictwa narodowego - podkreślił minister Przemysław Czarnek.

Przyłączając się do życzeń Ministra Edukacji i Nauki, uprzejmie proszę o przekazanie listu nauczycielom i pracownikom oświaty w Państwa placówkach edukacyjnych.

List Ministra Edukacji i Nauki z okazji Dnia Edukacji Narodowej pdf

      Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu serdecznie zaprasza na spotkanie online Liderów Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli oraz Liderów Wspierania Uzdolnień. Spotkanie odbędzie się dnia 19 października 2021r. o godz. 14:30. Przewidywany czas spotkania 45 minut.

Więcej

Szanowni Państwo Dyrektorzy,  

proszę o przekazanie uczniom i nauczycielom z Państwa placówki informacji o filmach edukacyjnych dotyczących polskich parków narodowych. Materiały zostały przygotowane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska w ramach projektu „Promocja Parków Narodowych jako marki” i sfinansowane z funduszy europejskich.Filmy prezentują wyjątkową przyrodę parków, związaną z nimi kulturę i tradycję oraz znajdujące się w ich pobliżu atrakcje turystyczne. Mogą stanowić cenną pomoc dydaktyczną podczas zajęć dotyczących parków narodowych lub ochrony przyrody. 

W ramach projektu zostały przygotowane dwa cykle filmowe: 

  • „Przeżyj to! Polskie parki narodowe” – cykl obejmuje 23 filmy przedstawiające każdy z istniejących w Polsce parków oraz dodatkowy film  podsumowujący działalność wszystkich parków jako całości

https://www.youtube.com/playlist?list=PLrWAtxHx4r7oi9lgMgjpHF4zsj-vgr2_G

  • 6 krótkich filmów animowanych poświęconych właściwemu zachowaniu w parkach narodowych

https://www.youtube.com/playlist?list=PLrWAtxHx4r7oHZO40PNcq2Ub5avwdW_Fb 

O filmach edukacyjnych dotyczących polskich parków narodowych pisaliśmy w komunikacie MEiN dostępnym na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/przezyj-to-polskie-parki-narodowe--cykl-filmow-edukacyjnych-o-polskich-parkach-narodowych

Do wiadomości dołączamy opis Programu Infrastruktura i Środowisko, w ramach którego jest realizowany projekt „Promocja Parków Narodowych jako marki” (materiał opracowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej), a także zestawienie oferty edukacyjnej parków narodowych przygotowane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. 

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przygotowuje również konkurs związany z filmami edukacyjnymi „Jak Parki Narodowe pięknieją dzięki Funduszom Europejskim”. Wkrótce szczegóły. Zachęcamy do skorzystania z oferty edukacyjnej oraz wycieczek do parków narodowych. 

Z wyrazami szacunku

Anna Ostrowska 
Rzecznik Prasowy
Ministerstwo Edukacji i Nauki 

Załączniki:

  1. Oferta edukacyjna polskich parków narodowych
  2. Program Infrastruktura i Środowisko – opis

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Emilii Plater w Platerówce oraz doradca metodyczny ds. języka polskiego serdecznie zapraszają zainteresowanych nauczycieli języka polskiego na lekcję otwartą poprowadzoną w ramach Europejskiego Tygodnia Kodowania. Lekcja w formie stacjonarnej odbędzie się 20.10.2021 roku (środa) w godzinach 9:50 – 10:35 w Szkole Podstawowej im. Emilii Plater w Platerówce.Po odbytej lekcji zostanie przeprowadzona analiza merytoryczna.

Więcej

W dniach 9 –24 października 2021 odbędzie się kolejna edycja #Code Week czyli Europejskiego Tygodnia Kodowania. Polska w ubiegłym roku była liderem –zajęliśmy  I miejsce w rankingu ilości zorganizowanych wydarzeń. W tym roku mamy szansę utrzymać się na podium. Nauka programowania z roku na rok przybiera na sile ze względu na rosnące potrzeby rynku pracy i walory edukacyjne, takie jak rozwój umiejętności analitycznego i logicznego myślenia. Przygodę z grami logicznymi, prostą grafiką komputerową czy robotyką można zacząć praktycznie na każdym przedmiocie.

Więcej

 

21 września 2021 r. w PCE obyło się ostatnie, podsumowujące spotkanie realizatorów projektu „Zawodowo i profesjonalnie z udziałem Starosty Lubańskiego Walerego Czarneckiego. Każdy z dyrektorów szkół i dyrektor PCE otrzymał Certyfikaty potwierdzające udział szkoły w projekcie, a pracownicy i współpracownicy otrzymali Podziękowania za realizację zadań projektowych. Przy kawie i słodkim poczęstunku wyrazy podziękowania przekazano także organizatorom i realizatorom projektu „Mickiewicz zawodowo”, który został także zakończony i rozliczony w tym roku.

Dyrektor PCE w Lubaniu jako realizujący w imieniu Powiatu Lubańskiego projekty unijne złożyła na ręce Pana Starosty podziękowania dla Zarządu Powiatu Lubańskiego za umożliwienie wsparcia szkół, uczniów i nauczycieli oraz współfinansowanie projektów: „Zawodowo i profesjonalnie” oraz „Mickiewicz zawodowo”.

Więcej

243

            Dnia 28 września 2021 roku o godz. 11:00 w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Lubaniu odbyła się konferencja otwarcia roku szkolnego 2021/2022.

Program konferencji obejmował m.in.:

  1. Wystąpienie Pana Konrada Rowińskiego, Wicestarosty Lubańskiego;
  1. Wystąpienie Pani Anny Adamskiej, Dyrektora PCE w Lubaniu, obejmujące m.in. prezentację oferty edukacyjnej PCE na rok szkolny 2021/2022 oraz omówienie zakresu świadczonych usług;
  2. Wykład na temat Emocje i nastroje wokół głównych kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022, prowadzony przez Pana Roberta Mertuszkę, doktora nauk humanistycznych, trenera , wykładowcę, szkoleniowca, regionalnego eksperta do spraw wdrażania i monitorowania podstawy programowej, publicystę i współpracownika Związku Literatów Polskich.
  3. Podsumowanie i życzenia.

Więcej